OUTPUT NR. 1 SPECIAL EDITION PLAK ÇOK YAKINDA M.O.B SHOP'TA
OUTPUT NR. 1 SPECIAL EDITION PLAK ÇOK YAKINDA M.O.B SHOP'TA

Üyelik Sözleşmesi ve Kullanım Şartları

KULLANIM ŞARTLARI VE ÜYELİK SÖZLEŞMESİ


Sözleşme’nin Tanımı

İşbu Üyelik Sözleşmesi (“Sözleşme”), Büyükdere Cad. Levent 199 Plaza Şişli/İstanbul adresinde yerleşik olan GOVINET internet hizmetleri A.Ş. (“Şirket”) ile diğer taraftan adı, soyadı ve e-posta adresi beyan edilen kişi ("Üye" ve/veya "Deneme Üyeliği",) arasında aşağıdaki hüküm ve şartlar çerçevesinde akdedilmektedir.

İşbu Sözleşme kapsamında, GOVINET internet hizmetleri A.Ş.’ye ait olan www.mob832.shop web ve mobil sitelerinden (birlikte “Platform” olarak anılacaktır.) faydalanacak olan Üye, işbu Sözleşme'nin, Platformun kullanımı ile birlikte yürürlüğe gireceğini ve Sözleşme’de yer alan düzenlemelere uygun davranmakla yükümlü olduğunu beyan ve kabul eder.


Sözleşme’nin Konusu

Sözleşme’nin konusu, Üye’nin Platform’tan faydalanmasına ilişkin olarak Şirket ile Üye’nin hak ve yükümlülüklerini düzenlemekten ibarettir.


Üyelik İle İlgili Koşullar

Bu Sözleşme ile ilgili politika ve kuralları kabul eden 18 yaşını doldurmuş herkes www.mob832.shop’e Üye olabilir.

Üyelik ile ilgili koşullar ücret mukabili üyelikleri ve ücretsiz deneme üyeliklerini kapsar.

Şirket'e ait olan Platform tamamen bilgi amaçlıdır.

Futbologic.com, dijital bir şekilde veri satmak yada kiralamak amacıyla herhangi bir üyelik ücreti talep etmemektedir. Kullanıcılar üyelik ücretlerini yalnızca (a) Websitesi'nin reklamsız tarama ortamına erişmek, (b) Futbologic.com tarafından tasarlanan, üretilen veya sağlanan kolaylıklara, araçlara ve / veya diğer imkanlara erişmek için ödediklerini kabul ederler.

Şirket’e ait olan Platform’a ….. deneme amaçlı üye olmak ücretsiz olup, 7 günlük deneme süresi bitiminde  ücreti mukabil Üye olma talebinde bulunan kişi, üyelik için sağladığı bilgilerin tamamının doğruluğundan sorumlu olup, bu bilgilerin, şifre unutma gibi, gerekli olduğu durumlarda bilginin hatalı veya noksan olmasından doğacak zararlardan dolayı da sorumluluğun kendisine ait olacağını kabul ve taahhüt eder.

Üyelik başvurusunda bulunan kişi, fiil ehliyetine sahip olduğunu, akıl sağlığının yerinde olduğunu ve gerçekleştireceği eylemlere ilişkin her türlü sorumluluğu almayı peşinen kabul eder.

Üye olmak için gerekli bilgileri sağlayan ve üyelik başvurusunda bulunan kişinin üyeliği, başvurunun Futbologic ….. tarafından alınması, değerlendirilmesi ve Üye’ye iletilen onay e-postasının kabul edilmesi akabinde aktive edilecektir.


Üye, başvuru esnasında vermiş olduğu ve Futbologic …… veri tabanında saklı tutulan işbu Sözleşme konusu kişisel bilgilerin, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve Futbologic …… Gizlilik Politikası’nda belirtildiği şekilde işlenmesini ve paylaşılmasını kabul etmektedir.

Üye, şifresini unuttuğu takdirde, “Üye Girişi” sayfasında yer alan “Şifremi Unuttum?” bağlantısına tıklayarak ve üye hesabının bağlı olduğu e-posta adresini yazdıktan sonra “Gönder” tuşuna basarak şifresini tekrar alabilir; üye, bu iletişimin ve kendisine ait iletişim kanallarının güvenliğinden bizzat sorumludur.


Tarafların Hak ve Yükümlülükleri

Futbologic……’in üyelik başvurusunda bulunan herkesi üyeliğe kabul etmekle yükümlü olmayıp, herhangi bir gerekçe göstermeksizin, tamamen kendi iradesine bağlı olarak, üye başvurularını reddetme hakkına sahiptir. saklıdır.

Futbologic……, işbu Sözleşme ve Platform’da belirtilen diğer kural ve koşullara aykırı davranılmasılık; üye başvurusu sırasında verilen bilgilerin yeterli, doğru veya güncel olmadığının tespit edilmesi; üye başvurusunda bulunan kişinin başvurusunun daha önce reddedilmiş olması halleri de dahil olmak üzere haklı sebebe dayanarak veya herhangi bir sebebe dayanmaksızın ve herhangi bir bildirimde bulunmaksızın her zaman, herhangi bir tazminat ödeme yükümlülüğü altına girmeksizin, Üye’nin üyeliğine son verebilir veya Platform’dan faydalanmasını engelleyebilir.

Üye, Platform’un kullanımına imkân veren tüm bilgilerin kullanım ve , yönetiminden, ve şifrelerinin gizliliği ile güvenliğinin sağlanmasından münhasıran sorumlu olup Platform üzerinden söz konusu bilgilerin kullanımı ile gerçekleştirilen her türlü faaliyetin kendisi tarafından gerçekleştirildiğini kabul etmektedir.

Üye, yetkisiz kullanım veya güvenliğinin başka bir şekilde ihlalinden haberdar olduğu takdirde, bu durumu derhal Futbologic………’e bildirmek ile yükümlüdür.

Üye, Platform’un kaynak gösterdiği sayfalar da dahil olmak üzere, Platform üzerinde reklam, kampanya ve promosyonların yayınlanabileceğini ve hususa ilişkin olarak hiçbir hak, itiraz veya talep öne süremeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

Üye, Platform üzerindeki üyeliğini dilediği zaman ve herhangi bir gerekçe göstermeden “İletişim” kısmından talep açarak sonlandırabilir.

Platform’da bulunan yazılım, görsel ve tasarımların, yazıların, logoların, grafiklerin TC kanunları, yönetmelikleri ve sair her türlü mevzuattan kaynaklanan mülkiyet ve kullanım başta olmak üzere her türlüher türlü hakkı münhasıran Futbologic’e ……..’e aittir.

Platform’un tasarımında, içeriğinde ve veri tabanı oluşturulmasında kullanılan bilgi ve/veya yazılımın kopyalanması ve/veya Platform’dan faydalanmanın ötesinde kullanılması, ayrıca Futbologic’in ……..’in daha önceden yazılı onayı olmaksızın, Platform dahilinde bulunan her türlü haber, içerik, bilgi, resim, metin, imge, dosya vb. verilerin kopyalanması, dağıtılması, işlenmesi ve sair şekillerde ticari amçala olsun veya olmasın kullanılması kesinlikle yasaktır.

Üye, herhangi bir şekilde, Futbologic’in ……’in ticari unvanını, markasını, hizmet markasını, logosunu, alan adını ve diğer varlıklarını Futbologic’in ……’in önceden yazılı izni olmadan kullanamaz.


Üye, Platform’da oluşturduğu her türlü içeriğin fikri mülkiyet haklarının Futbologic’e …….’e ait olduğununu; söz konusu içeriklerin, 5846 sayılı Fikri ve Sanat Eserleri Kanunu'ndan kaynaklanan devredilebilir tüm mali hakları ile birlikte (işleme, çoğaltma, temsil, umuma arz, yayma) herhangi bir bedel talep edilmeksizin süre, yer, coğrafi bölge ve muhteva açısından münhasır olmayan biçimde Futbologic’e ……’e devredileceğini; Futbologic’in………in, bu hak doğrultusunda bahse konu içerikleri, çevrim içi ve çevrim dışı her türlü mecrada ticari ya da ticari olmayan amaçlar için kullanabileceğini kabul ve taahhüt eder. İşbu Sözleşme kapsamında tesis edilen taahhütlerden bağımsız bir taahhüt olarak bu maddenin üyeliğin herhangi bir şekilde sona ermesinden sonra da yürürlükte olacağını kabul eder.

Üye’nin (i) Platform’un güvenliğini tehdit edebilecek, Platform’a ait yazılımların çalışmasını veya diğer Üye’nin Platform’dan faydalanmasını engelleyebilecek herhangi bir girişimde bulunması, (ii) Platform’a bu sonuçları verecek şekilde orantısız yük bindirmesi; Platform’da yayımlanmış bilgi ve içeriklere yetkisiz bir şekilde erişmesi, bu bilgi ve içerikleri kopyalaması, silmesi, değiştirmesi ya da bu yönde denemeler yapması; (iii) Platform’un genel güvenliğini tehdit edecek ve/veya Platform, Futbologic ……. ve diğer üyelere zarar verebilecek eylemlerde bulunulması; (iv) Platform’un ve kullanılan yazılımların çalışmasını engelleyecek yazılımların kullanılması, kullanılmaya çalışılması veya her türlü yazılım, donanım ve sunucuların çalışmasının aksatılması, bozulmasına yol açılması, tersine mühendislik yapılması, saldırılar düzenlenmesi, meşgul edilmesi veya sair surette müdahale edilmesi, Futbologic ………… sunucularına erişim sağlanmaya çalışılması kesinlikle yasaktır. Yukarıda sayılan durumlardan herhangi birinin tespit edilmesi halinde Futbologic…….., herhangi bir bildirimde bulunulmaksızın ilgili Üye’nin Platform’dan faydalanmasını kısıtlayabilecek ve/veya Üyeliğini sona erdirebilecektir. Ayrıca bu paragrafta sayılan hususlardan herhangi birinin gerçekleşmesi halinde ……. uğrayacağı zararların tazmini için Üye’ye maddi ve manevi tazminat tazminat davası açma hakkına sahiptir.

Futbologic’in …….’in herhangi bir sebep göstermeksizin ve herhangi bir ihbarda bulunmaksızın işbu Sözleşme’yi ve Platform üzerinden yayınladığı sair koşulları, dilediği zamanda tek taraflı olarak değiştirme, bunlara ilavede bulunma veya yenileme ve Platform’u yeniden organize etme, Platform’un konu, kapsam ve içeriğini değiştirme, yayını durdurma hakkı saklıdır.

Platform’un kullanımına ilişkin her türlü yasal, idari ve cezai sorumluluk Üye’ye aittir. Futbologic……, Üye’nin, Platform üzerinde gerçekleştirdiği faaliyetler ve/veya işbu Sözleşme ve yasaya aykırı eylemleri neticesinde üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan doğrudan ve/veya dolaylı olarak hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Üçüncü kişilerden bu kapsamda gelecek her türlü talep ile Üye’nin, Sözleşme’de belirtilen yükümlülüklerini yerine getirmemesinden dolayı Futbologic’in ……’in uğrayacağı zararlar, Üye’ye rücu edilecektir.


Sorumluluk Sınırı

Her ne kadar Futbologic Platform kapsamında sunduğu özellik ve sair içeriklerin tamlığı ve güvenilirliğini sağlamak adına mümkün olan tüm çabayı göstereceğini beyan etse dahi, Platform ve Platform kapsamındaki özellikler ve sair içerikler olduğu gibi sunulmakta olup, bu kapsamda Futbologic’in bunların doğruluğu, tamlığı ve güvenilirliği ile ilgili herhangi bir sorumluluk ya da taahhüdü bulunmamaktadır.


Futbologic, işbu Sözleşme kapsamında ticari elverişlilik, belli bir amaca veya kullanıma uygunluk veya ihlalin söz konusu olmamasına ilişkin olarak açık veya zımni herhangi bir taahhütte bulunmamaktadır.

Üye, Platform’un işleyişinin kusurdan ari olmadığını ve zaman zaman teknik aksaklıklar veya erişim engelleriyle karşılaşabileceğini bildiğini kabul ve beyan eder.

Platform’da sağlanan haber içerikleri farklı kaynaklardan derlenmekte olup Futbologic’in, bunların doğruluğunu ve güncelliğini araştırma yükümlülüğü bulunmamaktadır. Üye, bu kapsamda Platform’da sağlanan haber içerikleri bakımından Futbologic’in herhangi bir sorumluluğu olmadığını kabul ve beyan eder.

Platform’da yer alan ve Üye tarafından eklenen her içerik açısından, Futbologic, 5651 Sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun uyarınca, “yer sağlayıcı” olup, bahse konu üye içeriklerinin hukuka aykırı olup olmadığını re’sen kontrol etmek ile yükümlü olmadığından, Futbologic’e bildirilmeyen ve Üye tarafından oluşturan içeriklerin hukuka uygun olduğu yönünde herhangi bir taahhütte bulunmamaktadır.

Futbologic……., (i) Üye’nin Platform’u kullanması veya herhangi bir nedenden dolayı kullanamaması nedeniyle ortaya çıkacak doğrudan veya dolaylı zararlardan, her türlü kar kaybı, veri kaybı, iş kaybı, itibar kaybı, beklenen tasarrufun kaybı, işin kesintiye uğraması gibi her türlü maddi, manevi ve mali zarardan, üçünü kişilerce yapılabilecek tazminat taleplerinden; (ii) tüm donanım, sistem yazılımı/diğer yazılımlar ve ağ ilişkili işlevden ve bu nedenle ortaya çıkacak arızalardan; (iii) iletişim ağı, internet bağlantısı ve bağlantı hatalarından; (iv) Platform üzerinde Üye veya üçüncü kişiler tarafından gerçekleştirilecek her türlü değişiklik, güncelleme ve benzeri çalışmalardan doğacak zararlardan sorumlu değildir.

Futbologic………., hukukun izin verdiği çerçevede, kar kaybı, şerefiye ve itibar kaybı dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın Platform’un kullanımı neticesinde meydana gelen hiçbir doğrudan, dolaylı, özel, arızi, cezai zarardan sorumlu değildir ve işbu Sözleşme kapsamında ticari elverişlilik, belli bir amaca veya kullanıma uygunluk veya ihlalin söz konusu olmamasına ilişkin olarak açık veya zımni herhangi bir taahhütte bulunmamaktadır.

Üye, Platform üzerinden Futbologic’in ………’in doğrudan ya da dolaylı kontrolünde olmayan başka internet sitelerine ve/veya Platformlara, dosyalara veya içeriklere link (bağlantı) verilebileceğini, üçüncü taraflara ait hizmetlerin sunulabileceğini ve bu tür linklerin yöneldiği internet sitesini veya işleten/hizmet veren kişiyi desteklemek amacıyla veya internet sitesi veya içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımadığını, söz konusu linkler vasıtasıyla erişilen mecralar, platformlar, internet siteleri, dosyalar, içerikler, hizmetler veya ürünler veya bunların içeriği hakkında Futbologic’in …………’in herhangi bir sorumluluğu olmadığını kabul ve beyan eder.

Üye, Platform üzerinden sunulan içeriklere erişimin, Üye’nin Platform’a erişim sağladığı cihazı ve ilgili internet servis sağlayıcısından temin edilen hizmetin kalitesine dayandığını ve söz konusu hizmet kalitesinden kaynaklı sorunlarda Futbologic’in ……..’in herhangi bir sorumluluğunun bulunmadığını ve Platform’da yapılacak iyileştirme ve diğer değişiklikleri uygulamak için Platform’a erişimin engellenebileceğini kabul eder.
Yükümlülüklerin İhlal Edilmesi

Üye’nin, işbu Sözleşme ve Platform içerisinde ayrıca belirtilebilir olan politika ve kurallara riayet etmemesi, Üye’nin faaliyetlerinin hukuki, teknik ve bilgi güvenliği anlamında risk oluşturması ya da üyeliğe ilişkin yükümlülüklerini ihlal etmesi halinde ya da herhangi bir nedene dayanmaksızın, Futbologic…….., Üye’nin Platform’dan faydalanmasını, herhangi bir bedel veya tazminat ödemeksizin, geçici ya da sürekli olarak sonlandırabilir.


Uyuşmazlıkların Çözümü

İşbu Sözleşme ve diğer ilgili politika ve koşulların uygulanmasından kaynaklanan uyuşmazlıklar Türk Hukuku’na tabi olup ihtilafların çözümünde İstanbul Merkez (Çağlayan) Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili olacaktır.


Muhtelif Hükümler

Mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, Futbologic……, işbu Sözleşme ile belirlenen edimlerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle sorumlu tutulamaz ve mücbir sebep; doğal afet, isyan, savaş, grev, lokavt, telekomünikasyon altyapısından kaynaklanan arızalar, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dâhil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla ilgili tarafın makul kontrolü haricinde gerçekleşen olaylar olarak yorumlanacak ve mücbir sebep süresince Taraflar’ın edimleri askıya alınacaktır.

İşbu Sözleşme’de yer alan herhangi bir maddenin yetkili bir mahkeme veya kurul tarafından geçersiz veya uygulanamaz ilan edilmesi halinde, söz konusu hüküm, Sözleşme’nin amacına yakın ve geçerli bir hükümle değiştirilecektir.

Futbologic……., herhangi bir ön bildirimde bulunmaksızın işbu Sözleşme ile ilgili politika ve kuralları revize etme hakkına sahip olup, bu hakkın kullanılması halinde, ilgili revize, Sözleşme’nin Üye tarafından bir sonraki kullanımı ile birlikte yürürlüğe girecektir.

Sözleşme, politika ve diğer kuralların, düzenli bir şekilde takip edilmesinden, Üye, bizzat sorumlu olacaktır.

Ücret İadesi ve Üyelik İptal Koşulları

Üyeler, üye olma kararını vermeden önce, 7 günlük tamamen ücretsiz, bütün fonksyonları kullanılabilen ve kredi kartı bilgisi gerektirmeyen şekilde deneme üyeliği başlatıp, 7 gün boyunca verilen hizmeti deneyebilirler. Bu sürenin bitimini takiben ücret mukabili üyeliğe geçme kararı verdikten ve ücretli üyeliğe geçtikten sonra, hizmetin nevi gayri maddi, geri alınamaz ve ayrıştırılamaz yapıda olduğu için ücret iadesi yapmayacağız. Ancak ve sadece, tamamen Şirket'in teknik problemlerinden ya da hatalarından kaynaklandığı, ispat edilebilir ve kayıt altına alınabilir şekilde, planlı bakım çalışmaları hariç olmak üzere, bir ay içerisinde 10 tam gün veya daha fazla erişim ve kullanım eksiklikleri oluşması durumunda ücret iadesi yapılacaktır.

İletişim

İşbu Sözleşme, politika ve kurallara yönelik ve/veya Platform’da yer alan herhangi bir içeriğe ilişkin soru, öneri ve bildirimlerin info....@futbologic......com adresine gönderilmesi ya da Platform’da yer alan “İletişim” sekmesindeki formun doldurulması gerekmektedir.

Son Güncellenme Tarihi: 28/10/2017   FLG Bilişim Teknolojileri A.Ş.

Ara